cpp как да използвам клавиша за бягство


Отговор 1:

Не, не по някакъв общ начин. Работата с IO на клавиатурата е господството на операционните системи и всяка има свой собствен API за приложения за достъп до IO на клавиатурата. Дори в рамките на една ОС контекстът може да се различава значително; Приложения в текстов режим на Linux срещу X приложения например. Езикът C ++ не посочва пряк достъп до хардуер.