Бихте ли ми казали каква е разликата между „сложен“ и „сложен“ в приложението?


Отговор 1:

Те се използват взаимозаменяемо. Обаче „сложното“ най-често се отнася до процеси, към неща, които са проектирани или еволюирали, с поне намек за мисълта, че нещата може да са по-лесни. „Комплексът“ е по-присъщ на естеството на нещо, често проблем или цел.

Предоставянето на основна помощ на наистина нуждаещите се, с минимум отпадъци и изневери е сложно начинание. Стъпките за кандидатстване за помощ и бюрократичните изисквания за доказване на текущата квалификация за тази помощ са сложни.


Отговор 2:

сложен - значението на

сложно - значението на

„прост“ е една от думите, означаващи обратното на сложното.

„лесно“ е една от думите, които означават обратното на сложното.

Единственият начин да обясня разликите между двете думи:

„сложно“ означава трудно.

„сложен“ означава по-труден.