Компютърно зрение: Каква е разликата между основната и основната матрица?


Отговор 1:

И двете се отнасят до епиполярната геометрия между два изгледа, разликата е, че основната матрица е дефинирана в пространството на оригиналните координати на изображението, а основната матрица е в нормализирани координати. Така че, ако имате вътрешни параметри на камерата, всъщност можете да изчислите един от другия. Съществената матрица може лесно да се изчисли и от относителната поза (въртене и превод) между двете камери.

Ако имате снимки на сцена, направена с потенциално различни камери, можете да намерите основната матрица между двойките изображения, използвайки напр. 8-точков алгоритъм, но за да намерите основните матрици, необходими са ви вътрешните параметри, които или трябва да ги познаете преди -на ръка или може да сте в състояние да прецените.


Отговор 2:

Тези матрици свързват относителната геометрия на камерите, които изобразяват един и същ набор от точки. Те често се използват за определяне на епиполярна геометрия и по структура от движение за извличане на поза (въртене и превод) между наблюденията. Съществената матрица разкрива връзката в глобалните координати, докато основната матрица използва присъщите елементи на всяка камера, за да ги свърже в пикселни координати.