Можете ли да дадете пример за разликата между ситуация и сценарий?


Отговор 1:

Разликата е около времена - ситуацията е свързана с настоящето и сценарият е прогноза за бъдещето. Може да има повече от един сценарий, в зависимост от възможните промени в обстоятелствата, но може да има само една настояща ситуация. Например някой може да живее близо до брега. Сегашната им ситуация е, че те живеят на един метър над морското равнище, но при възможен сценарий на повишаване на морското равнище те биха могли да бъдат наводнени след 100 години.