Може ли средният слушател да различи разликата между 320kbps MP3 и FLAC?


Отговор 1:

-Какъв е "средният" слушател?

-Какво се играе?

-С каква настройка се провежда тестът?

-Какви са предпочитанията на хората, които се тестват?

„Могат ли средните уши и мозък да различават разликата между 320CBR и кодиране без загуби?“

абсолютно

въпреки това

"Тези различия ли са много лично или културно значими за обикновения слушател?"

и


Отговор 2:

Тествал съм 6 души по собствени системи с песни по техен избор. И не те, където само на около 50% от техните предположения. - дадени са два избора, така че е абсолютно случайно какво са избрали. Ще се радвам да тествам повече.

Обърнете внимание, че не е MP3, а е 256kbps AAC, но подозирам, че MP3 трябва да е същата сделка.


Отговор 3:

Тествал съм 6 души по собствени системи с песни по техен избор. И не те, където само на около 50% от техните предположения. - дадени са два избора, така че е абсолютно случайно какво са избрали. Ще се радвам да тествам повече.

Обърнете внимание, че не е MP3, а е 256kbps AAC, но подозирам, че MP3 трябва да е същата сделка.