[бизнес] Каква е разликата между стойност и цена?


Отговор 1:

Цената е в икономически единици какво се иска за нещо; обикновено се нарича питателна цена. Ако артикулът се продава, икономическите единици, платени от купувача, стават продажната цена.

Стойността, изразена в икономически единици, може да има малко отношение към цената. Стойността обикновено се определя като средна икономическа цена (или икономически ценови диапазон), че знаещите купувачи и знаещите продавачи, никой от които не е под каквото и да е необичайно напрежение да купуват или продават, ще се споразумеят и приключат сделката своевременно.

Цената и стойността често са значително различни неща. Например преди няколко години рядка бутилка реколта френско вино беше продадена на търг и закупена от винен колектор за печеливша оферта 5000 долара. Малко по-късно той намери и закупи още една неотворена бутилка със същото вино във френски ресторант с 3 звезди с исканата цена от 250 долара.