как се получава кръвно


Отговор 1:

Да разбиеш враговете си с колело, спечелено от убийствен религиозен фанатик?

Добре…

Имаше тази средновековна практика да привързват жертва към колело и след това да продължават да разбиват костите им с чук една по една.

Разчупващото колело.

Има и източници, които твърдят, че жертвата първо е била вързана с шипове, забити в земята, а след това е била бита, докато не бъде счупена от колело.

И нека не спираме дотук, изглежда, че човечеството е намерило още повече употреби на изтезания за колелото.

Ето един човек, който се пече на колело, за да може да контролира коя част от тялото ви изгаря

Също така шипове, къде би било средновековното изтезание без шипове?

Изображения от търсене в Google.

Да, има реална основа колелото да се използва като инструмент за изтезания. Изборът на FromSoft да го направи ОРЪЖИЕ е най-малкото интересен.