ark как се използва клонираща камера


Отговор 1:

просто трябва да поставите съществото на платформата. Опциите „Клониране ...“ показват необходимото количество парчета от елементи. След като парченцата са поставени в инвентара на клонера, можете да започнете процеса със същата опция. Инвентарът съдържа до 48000 парчета от елементи, което позволява на Dinos до ниво 450 да бъде клониран.


Отговор 2:

Не.