android studio как да центрирате в оформлението на таблицата


Отговор 1:
  1. Линейно оформление: е ViewGroup, която подравнява всички деца в една посока, вертикално или хоризонтално
  2. Относително оформление: е ViewGroup, която показва дъщерни изгледи в относителни позиции
  3. Оформление на таблицата: е изглед, който групира своите дъщерни изгледи в редове и колони
  4. Оформление на рамката: е заместител на екрана, който се използва за показване на един изглед.

И това е важното оформление

ConstraintLayout - нов тип оформление, налично в хранилището за поддръжка на Android за изграждане на гъвкави и ефективни оформления. Редакторът на оформление използва ограничения, за да определи позицията на елемент на потребителския интерфейс в оформлението. Ограничението представлява връзка или подравняване към друг изглед, родителско оформление или невидима насока.

Много е полезно да се изгради отзивчив и гъвкав потребителски интерфейс

Честито кодиране :)