Кондензатор от 200 pF се зарежда до потенциална разлика от 100 волта. След това плочите му са свързани паралелно с друг кондензатор и потенциалната разлика между плочите пада до 60 волта. Какъв е капацитетът на втория капацитет?


Отговор 1:

Нека приложим уравнението на кондензатора:

Q = С. V

Където Q е зарядът, C капацитетът и V напрежението.

Q0 = C0. V0, където C0 е 200pF и V0 е 100V

Когато свързваме кондензаторите паралелно, ние равняваме напрежението на двата, следователно:

V = Q / C ==> Q0 ′ / C0 = Q1 / C1

Където Q0 'е зарядът на 200pF кондензатора след свързване на другия, а Q1 и C1 хомоложният.

Знаем също, че общата такса е запазена, така че:

Q0 = Q0 '+ Q1

И знаем, че Q0 '= C0. V1, където V1 = 60V

Имаме три уравнения и три неизвестни Q0 ', Q1 и C1. Можете да продължите напред и да го разрешите и след това да пробиете стойностите на константи.

Късмет!