10F кондензатор се зарежда с разлика в потенциала 50V и е свързан паралелно към друг незареден кондензатор. Общата потенциална разлика между тях е 20V. Какъв е капацитетът на втория кондензатор?


Отговор 1:

10 Farads е много голяма стойност, суперкондензаторите могат да постигнат тази стойност.

Не би било добра идея да свържете зареден кондензатор като този към незареден, много голям ток ще тече и евентуално да се предпази (разтопи) контактите на превключвателя, да мига и да причини временна (или постоянна) слепота.

Ако това е мислен експеримент, тогава бих казал 10F + 20% = 12F.

Редактиране: Моят отговор е грешен. Ще има загуба на енергия поради вътрешното съпротивление на кондензаторите след свързването на двата заедно.

Ще се разсее енергия поради вътрешното съпротивление, което ще зависи от формулата. W = 1/2 C V ^ 2


Отговор 2:

Q = C.V

Къде Q е такса (куломи)

C е капацитет във фаради и

V е напрежение във волта.

Първият кондензатор съдържа определено количество заряд.

Когато е свързан към втория кондензатор, този заряд е „споделен“, разпределен между двата кондензатора. Така количеството на заряда се запазва.

Трябва да можете да разберете останалите от там ...