10. как да изчислим диполния момент на заряда и дължината на връзката


Отговор 1:

Тук има проблем.

Мисля, че знаете формулата за изчисляване на диполния момент, която е

диполен момент = e × d

(e = заряд, d = разстояние, в този случай дължината на връзката)

Ако вземете HF като напълно йонна (100%), тогава ще се образуват H + и F- и зарядът ще бъде един електронен заряд, 1,60 × 10-¹9 C. От това изчисление ще получите диполен момент от 4.412D, което е по-висока от експерименталната / наблюдаваната стойност (1.82D).

Оттук можем да изчислим процента на йонния характер, който е по-малък и близо 41% (нашето предположение е 100% йонно)


Отговор 2:

Bikram Git Yadav, учи в Devasthaly Vidyapeeth

Отговорено преди 3 м

1,472 × 10 ^ -29Кулон метър

горното число се получава чрез умножаване на стойността на електронния заряд с разстоянието на HF връзка 0.92A


Отговор 3:

1,472 × 10 ^ -29Кулон метър


Отговор 4:

Намерете% йонния характер на HF връзката. (Диполен момент за HF = 1.92D Дължина на връзката HD = 0.92 Armstrong